top of page

Ordensregler 

 

Avstand til nabo vogn eller telt

Det skal være minimum 4 meter mellom din vogn og nærmeste nabo. Dette gjelder fra brennbart materiale (dvs. fra vogn, telt, gulv, levegg etc).

Brannvern

Alle sesonggjester er pålagt å fylle 2 stk. 10 liters bøtter med vann, og ha disse stående under vogna, ved hjulet. Det er ditt ansvar å påse at disse er fulle av vann til enhver tid. Skulle uhellet være ute betyr dette at alle vet hvor det finnes vann, og at det er lett å transportere.

Strøm

Alle skjøteledninger skal være 2,5 mm2 gummikabel for utebruk. 1,5mm2 kabler MÅ skiftes med riktig dimensjon.

 

Gulv/gjerder etc.

I utgangspunktet gis det ikke tillatelse til oppføring av gulv/gjerder/etc. utenfor telt. Kun under spesielle omstendigheter vil slik tillatelse bli gitt (fuktighet, sand, etc..).

 

Bilkjøring og fart innenfor bommen

Hastighet for kjøring inne på området er 5 km/t. Det er en lekeplass umiddelbart innenfor bommen. Voksne og barn skal kunne ferdes inne på området uten å være redd for biltrafikk.

 

Kun 1 bil pr. vogn

Vi henstiller alle som har 2 biler, om å parkere den ene utenfor bommen. Dette er for å unngå fortetning rundt vogner.

 

Ro og orden

Klokken 23:00 skal det være ro. Musikk skrus ned/flyttes inn i teltene/vognene.

Bommen vil være stengt (ikke låst) mellom ca. 23.00 og 07.30. Kommer du etter kl. 23.00 eller skal dra før 07.30 ber vi deg om å parkere bilen på utsiden av bommen av hensyn til dine medcampere.

 

Administrasjon av avtale

Fremleie av vogn eller plass er ikke tillatt uten campingplassens godkjennelse.

 

Lading av El-bil

Det er kun godkjent el-lader til bil utenfor kafeen / kontoret. Ta kontakt med personalet for å lade bil

bottom of page