Ordensregler 

 

3 meter regel

Det skal være minimum 3 meter mellom din vogn og nærmeste nabo. Dette gjelder fra brennbart materiale (dvs. fra vogn, telt, gulv). Brannvesenet har gitt unntak for leskjermer og oppstilling for biler.

Brannvern

Alle sesonggjester er pålagt å fylle 2 stk. 10 liters bøtter med vann, og ha disse stående under vogna, ved hjulet. Det er ditt ansvar å påse at disse er fulle av vann til enhver tid. Skulle uhellet være ute betyr dette at alle vet hvor det finnes vann, og at det er lett å transportere.

Strøm

Alle skjøteledninger skal være 2,5 mm2 gummikabel for utebruk. 1,5mm2 kabler MÅ skiftes med riktig dimensjon.

 

Gulv/gjerder etc.

I utgangspunktet gis det ikke tillatelse til oppføring av gulv/gjerder/etc. utenfor telt. Kun under spesielle omstendigheter vil slik tillatelse bli gitt (fuktighet, sand, etc..).

 

Bilkjøring og fart innenfor bommen

Hastighet for kjøring inne på området er 5 km/t. Det er en lekeplass umiddelbart innenfor bommen. Voksne og barn skal kunne ferdes inne på området uten å være redd for biltrafikk.

 

Kun 1 bil pr. vogn

Vi henstiller alle som har 2 biler, om å parkere den ene utenfor bommen. Dette er for å unngå fortetning rundt vogner.

 

Ro og orden

Klokken 23:00 skal det være ro. Musikk skrus ned/flyttes inn i teltene/vognene.

Bommen vil være stengt (ikke låst) mellom ca. 23.00 og 07.30. Kommer du etter kl. 23.00 eller skal dra før 07.30 ber vi deg om å parkere bilen på utsiden av bommen av hensyn til dine medcampere.

 

Administrasjon av avtale

Fremleie av vogn eller plass er ikke tillatt uten campingplassens godkjennelse.

 

Lading av El-bil

El-nettet er ikke tilpasset til lading av El-bil. Det er derfor ikke tillatt å lade El-bil. på noen av campingplassens uttak